Contacts | The BRIC Regions International Trade Training e-Learning Suite

Contacts


Britų-Portugalų prekybos asociacija (British-Portuguese Chamber of Commerce (BPCC))

Chris Barton

Turėdama virš
500 narių, Britų-Portugalų prekybos asociacija, kuri buvo įkurta 1911 m., yra
nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, kuri siekia skatinti jos narių verslo

ryšį tarp Jungtinės Karalystės ir Portugalijos.

Tai mes
pasiekiame daugiausia per organizuojamas kontaktų muges ir teikiamas labai
naudingas paslaugas verslui.

Britų-Portugalų
prekybos asociacija yra visiškai nepriklausoma organizacija, finansuojama tik
iš narystės mokesčių ir pelno, gaunamo iš asociacijos rengiamų renginių ir
teikiamų paslaugų.