Проектът | The BRIC Regions International Trade Training e-Learning Suite

Проектът

BRIC-ITT е двегодишен Leonardo da Vinci проект от програмата Lifelong Learning на Европейския съюз.

Основната цел на проекта BRIC-ITT е да повиши интереса и да предложи нови възможности за обучение, насочено към успешна търговия на пазарите на Бразилия, Русия, Индия и Китай, за да могат колкото се може повече европейски малки и средни предприятия да навлязат в тези перспективни пазари. 

За постигане на тази цел партьорите в проекта разработиха един комплекс за електронно обучение, който включва:

Комплексът за електронно обучение BRIC-ITT се предоставя на шест езика – български, английски, испански, румънски, литовски и португалски.

Защо е необходим проектът BRIC-ITT?

Глобалната рецесия оказа сериозно негативно влияние на способността на европейския бизнес да бъде печелещ и конкурентоспособен. В резултат е необходимо европейските малки и средни предприятия да се обърнат и към растящите пазари на Бразилия, Русия, Индия и Китай, за да бъдат по-конкурентни и да запазят работната си сила.

Съществуват значителни бариери, които препятстват използването на тази възможност. Необходимо е по-голямо въвеждащо обучение за малките и средни предприятия, отнасящо се до транспортиране на стоки на големи разстояния, владеене на чужди езици, търговско доверие, културни различия, права за интелектуална собственост, създаване на локални търговски мрежи, нови средства за маркетинг, тарифи и търговски правила. 

УЧАСТНИЦИТЕ

Проектът се ръководи от Търговската палата на Ковънтри и Уоруикшир, Англия, а останалите партньори са от още пет европейски страни  (България, Испания, Румъния, Литва и Португалия), които включват три посреднически бизнес организации, един международен бизнес колеж и една софтуерна фирма, специализирана в технологиите за електронно обучение.  

За да узнаете повече за партньорите, натиснете тук.


Сподели

|

Разпространи

Разпространи съдържание