Електронен курс | The BRIC Regions International Trade Training e-Learning Suite

Електронен курс

В тази секция на уебсайта може да намерите един комплект модули за електронно обучение за всеки един от пазарите на страните от групата БРИК, които обхващат проблемите, които едно малко или средно предприятие трябва предварително да си изясни, ако възнамерява да търгува на тези пазари.  

Модулите за електронно обучение на BRIC-ITT покриват такива области, като: първоначално проучване на пазара, навлизане в пазара, управление на риска, транспорт и снабдяване, бизнес култура.

Те са на английски, български, испански, румънски, литовски и португалски езици.

Бразилия

Русия

Индия

Китай


Сподели

|

Разпространи

Разпространи съдържание